Privacy Policy

Huck verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Huck op het telefoonnummer +32 (0) 51 58 23 20

Onze website kunt u steeds raadplegen als anonieme gebruiker. 
U geeft pas uw adresgegevens bij een eventuele bestelling of prijsvraag.
De persoonlijke gegevens die u ons bezorgd heeft worden verwerkt in de database van Huck nv. 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijnde de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en voor het houden van promotionele acties door ons bedrijf, indien u ons daarvoor de toestemming heeft gegeven. 
Wij zullen geen adressen bekendmaken of doorgeven aan een derde partij.

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.


Uw gegevens worden bij Huck nv altijd erg vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te kunnen geven.