9 februari 2024

Veiligheidsnetten maken het verschil tussen leven en dood op de werf.

 

Waarop letten?

 

Veiligheid op de werf is essentieel. Daar is iedereen het over eens.
En toch blijft het in de praktijk niet evident om alle voorzieningen af te stemmen met het budget en toe te zien op de correcte implementatie. 

Al jarenlang worden personenopvangnetten (type S) effectief ingezet als collectief beschermingsmiddel bij werken op hoogte. Na plaatsing bieden ze vaak voor opeenvolgende aannemers een geruststelling tijdens het uitvoeren van verschillende werken. Ze hebben het voordeel als beschermingsmiddel efficiënt en economisch te zijn.    

Wekelijks stellen we vast dat het voor projectleiders niet evident is zeker te zijn van een oplossing conform de wetgeving. 
Daarom enkele adviezen die kunnen helpen een juiste beslissing te nemen. 

Het werken met een betrouwbare fabrikant is een cruciale eerste stap voor het waarborgen van de veiligheid op de werf.
Alleen netten van hoge kwaliteit, die voldoen aan strenge normen, komen hiervoor in aanmerking.Geschikte personenopvangnetten zijn altijd duidelijk voorzien van een fabrikantenlabel met vermelding van de technische details van het gebruikte net en de conformiteit.
Wees alert! In de praktijk wordt hier onzorgvuldig mee omgegaan. 

Er wordt volgens de EN1263 norm vereist dat het net is opgebouwd uit minstens 3 afzonderlijk getorste draden, zo verbonden dat ze niet kunnen uitrafelen. 
Ze moeten ook zo getest zijn door de fabrikant. Geknoopte netten hebben deze eigenschap niet.  Daarom worden voor personenopvangnetten gebreide knooploze netten gebruikt. De maasopening mag daarbij nooit meer dan 10 cm bedragen en het net moet verplicht voorzien zijn van het juiste randtouw. 
Vraag naar de technische fiche die de juiste treksterkte en energie absorptie garandeert. 

Bij de installatie van veiligheidsnetten is een correcte plaatsing van vitaal belang. Dit omvat onder meer het zorgvuldig bevestigen van het net aan de juiste verankeringen en het controleren van de spanning om ervoor te zorgen dat het net stevig en gelijkmatig is gespannen.

Bovendien moeten projectleiders ervoor zorgen dat het veiligheidsnet geen scheuren of gaten vertoont. Zelfs de kleinste defecten kunnen de effectiviteit van het net aanzienlijk verminderen en het risico op ongevallen vergroten.

Een laatste belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van teststrengen. Deze strengen, die zich aan de randen van het net bevinden, zijn ontworpen om de trekkracht van het net te testen en te verzekeren dat het bestand is tegen de krachten die erop worden uitgeoefend bij een val.  De nummers op de teststrengen en het fabrikantenlabel moeten overeen komen! De laatste keuring mag niet langer dan 12 maanden zijn. 
Een gecertificeerd keuringsattest moet ten allen tijde beschikbaar zijn bij het net.

Deze documenten geven informatie over de geschiktheid van het net, waaronder de treksterkte en andere technische specificaties.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het net geschikt is voor het beoogde gebruik en dat het voldoet aan alle relevante normen en voorschriften.

Kortom, het correct gebruik van veiligheidsnetten op de werf vereist aandacht voor detail en naleving van strenge richtlijnen.
Door te werken met betrouwbare fabrikanten en plaatsers, het zorgvuldig plaatsen en inspecteren van het net en het controleren van alle relevante documentatie, kunnen projectleiders ervoor zorgen dat de veiligheid van hun werknemers te allen tijde wordt gewaarborgd.