7 juli 2023

Toezicht op het Welzijn op het Werk

In juni voerde Toezicht op het Welzijn op het Werk (#TWW) bijzondere #inspecties uit op #bouwplaatsen in heel België. Tijdens deze inspecties was er verhoogde aandacht voor drie specifieke risico's.

➡️ het risico op vallen van #hoogte
➡️ de risico’s in #uitgravingen en #bouwputten
➡️ en de blootstelling aan procesmatig gegenereerd #kwartsstof

Bijna 50% van de inbreuken die op 6 juni op bouwplaatsen in België werden vastgesteld, hadden te maken met het risico op vallen van hoogte.

Meer weten? 💡
https://www.prebes.be/.../inspectiecampagne-tww-vallen...

 

Wij kunnen uw werf voorzien van de nodige veiligheidsnetten of zijwandveiligheidsnetten.