14 mei 2019

Bouwveiligheidsnetten moeten jaarlijks gekeurd worden

Vallen van hoogte is zonder meer de belangrijkste oorzaak van zware arbeidsongevallen in de bouw. Zeker bij het uitvoeren van werkzaamheden op een dak is het plaatsen van een degelijke collectieve bescherming zowel een noodzaak als een wettelijke verplichting.

Volgens de norm EN 1263-1 dienen netten voorzien te zijn van een identificatielabel dat onder meer de productiedatum en de minimale energieopname aanduidt van het net. Deze gegevens zijn belangrijk voor de jaarlijkse verplichte keuring. Om deze keuring te kunnen uitvoeren, worden de netten voorzien van 3 testmazen met telkens een loodje waarop een identificatienummer staat. Jaarlijks dient de gebruiker één van deze testmazen samen met het loodje terug te bezorgen aan Huck. 

De netten worden ieder jaar door onze keurmeesters uitgebreid getest om de veiligheid te kunnen garanderen. Tijdens de keuring wordt een trekproef uitgevoerd op de testmaas. Op die manier kan men de resterende energieopnamecapaciteit van de testmaas en dus ook van het bijhorende veiligheidsnet bepalen.

Bij een positieve keuring ontvangt de klant een keuringslabel dat aan het net dient bevestigd te worden. Op die manier kunnen controle-instanties zien dat het net nog steeds aan de normen voldoet. Bij een negatieve keuring moet het net onmiddellijk en definitief uit gebruik worden genomen.

Aangezien de eerste keuring uiterlijk 1 jaar na de productiedatum dient te gebeuren, kunnen netten met 3 testmazen gedurende maximum 4 opeenvolgende jaren worden gebruikt. Na deze periode dienen de netten sowieso vervangen te worden.